Jeżeli organizują Państwo przejazd dla osoby niepełnoletniej proszę o wydrukowanie formularza upoważnienia i poprawne wypełnienie

formularz